Osteointegracja – co to takiego?

Masz pytania?

Zadzwoń
+48 722 227 777
Osteointegracja – co to takiego?

Osteointegracja jest procesem, który ma na stałe połączyć wszczepiony implant z kością Pacjenta. Proces ten jest skomplikowany i wieloetapowy. W trakcie jego postępowania, implant osiąga coraz większą stabilizację w kości.

Na szybkość i powodzenie osteointegracji wpływają różne czynniki:

– technika wszczepienia implantu
– materiał z którego wykonany jest implant (w Credus Clinic zakładamy tytanowe implanty wysokiej jakości)
– warunki kostne Pacjenta (zdarza się, że w miejscu, w które ma być wprowadzony implant, jest np. zbyt mało kości – wówczas należy wykonać uzupełnienie materiałem kościozastępczym)
– przestrzeganie przez Pacjenta zaleceń pozabiegowych
– obciążenie implantu koroną docelową w odpowiednim momencie. Ostateczną odbudowę protetyczną wykonuje się po ok. 2-3 miesiącach od wszczepienia implantu, kiedy nastąpiła już pełna osteointegracja. Zbyt wczesne założenie korony może skutkować dezintegracją, a co za tym idzie – utratą implantu.

Zapraszamy na konsultacje implantologiczne!

POWRÓT DO GÓRY