Kardiologia

Masz pytania?

Zadzwoń
+48 722 227 777

EKG

Prowadzimy badania EKG w celu wczesnego wykrycia i kompleksowego leczenia chorób serca. Jest to podstawowe, nieinwazyjne badanie kardiologiczne, które sprawnie zinterpretowane pozwala wykryć wiele patologii w zakresie zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych, a nawet niektórych chorób genetycznych.

Echo serca

Przeprowadzamy badanie echokardiograficzne serca. Oceniamy budowę i działanie zastawek, dokonujemy pomiaru wielkości jam serca i ich funkcji oraz diagnozujemy nabyte i wrodzone wady serca. Badanie niezbędne w celu doboru nie tylko odpowiednich leków, ale także właściwej formy terapii.

Holter EKG

W trakcie badania przeprowadzamy całodobową diagnostykę zaburzeń rytmu serca, przerw w pracy serca oraz zmian niedokrwiennych, które bywają niemozliwe do wykrycia w trakcie rutynowego, spoczynkowego badania EKG.

Holter ciśnieniowy

Przeprowadzamy badania przy użyciu aparatu automatycznie monitorującego ciśnienie tętnicze krwi. Dzięki temu możemy odpowiednio wcześnie wykryć nadciśnienie tętnicze, a także niepokojące spadki i wahania ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby.

POWRÓT DO GÓRY